iVox Blackbox GPS-kamera

Downloads till iVox Blackbox GPS-kamera

Program Rupel Programvara Logga in för att ladda ner
Programvara för att importera videos och GPS data.
Manual Manual Logga in för att ladda ner
Svensk manual för Rupel Blackbox

iVox Blackbox GPS-kamera

 

ivox


iVox Blackbox GPS-kamera

iVox Blackbox GPS-kamera är en riktig "Black box" eller den så kallade "svarta lådan" för bilisten. Enheten har en inbyggd HD-kamera som videofilmar vägen framför bilen, samt en extra kamera som filmar antingen bakom bilen eller om man så vill, inne i kupén. Rupel Ivox spelar även in ljudet i kupén, en funktion som kan stängas av eller sättas på med en enkel knapptryckning.

Den inbyggd GPS:en ger både fart och position. Enheten har även 3 stycken inbyggda acceleratorer som känner av rörelser i tre dimensioner (X, Y och Z).

All inspelning av både videobilder, accelerationsdata och GPS-position sker på SDHC-minneskort på upp till 64 GB. Men det bästa av allt är den smarta inkluderade mjukvaran som automatiskt följer med minneskortet när det sätts i enheten. Denna visar inte bara de inspelade videobilderna utan även datan från acceleratorerna samt positionen på Google Maps, inklusive fordonets färdväg och hastighet. Informationen tidsstämplas med tiden och datumet från GPS-datan. Genom samma mjukvara går det även att justera videokvalitet, tidsformat, mm. Dessa data ändras sedan i samband med att minneskortet sätts tillbaka i enheten. Materialet kan sedan sparas ner i en Mp4-fil som kan användas i bevissyfte.

iVox installeras mycket enkelt i alla bilar, bussar eller lastbilar på bara 10 minuter. 

Monteringen sker med det inkluderade snäppfästet som placeras på framrutan och trycks fast. Kabeln till den andra kameran ansluts sedan och den andra kameran trycks fast på samma sätt. Därefter ansluts strömkabeln till cigarettändaruttaget och installationen är klar.

Det är även mycket enkelt att flytta enheten mellan olika fordon. Den lossas från snäppfästet med ett enkelt handgrepp på bara ett par sekunder.


Recorder Features

Items iVox