Det är farten som dödar

2012-05-08 14:17

Trafikverket tror att nollvisionen för döda och skadade i vägtrafiken ska kunna sänkas. Säkert - till att börja kan alla trafikanter hålla de gällande hastighetsbegränsningarna.

Genom ytterligare insatser bör antalet döda i vägtrafiken varje år fås ner med 69 till 133 personer 2020. För trafikskadade tror Trafikverket på en minskning på 40 procent från de 724 personer som skadades svårt 2010. Det är utmärkt att Trafikverket skärper målen, varje år både dödas och skadas alltför många i vägtrafiken, många gånger helt i onödan. Men är det realistiska mål?

Unga människor dör av "fartens tjusning", kör alldeles för fort och inser inte sina begränsningar som förare. Hastighetsbegränsningar är liksom till för att brytas, de som troget följer de begränsningar som gäller, ska självklart köras om även i backkrön och kurvor. Om alla höll den påbjudna farten skulle många liv kunna räddas, många livslånga och invalidiserande skador undvikas. Det borde inrättas en speciell dag varje år när alla trafikanter uppmanas att hålla de hastighetsbegränsningar som finns, en särskild dag för att manifestera och understryka det allvarliga i att fartgränserna inte är satta för skoj skull, att fartgränserna är satta för trafikanternas väl och ve. För att förebygga och förhindra allvarliga olyckor som orsakar många människor sorg och eget lidande. Det är farten som dödar och skadar. Detta självklara faktum tycks vara trögt att ta in för vissa bilförare.

Fler poliser ute på våra vägar och mer av fartkameror som också är i bruk, är bra för att komma till rätta med alla fartsyndare på våra vägar men än viktigare är att få ner statistiken över antalet rattfyllerister som är livsfarliga för både sig själva och andra. Här krävs hårdare tag vad gäller körkortsindragning, böter och fängelsestraff. Här behövs en ökad medvetenhet och insikt om att i princip alla som åker fast för rattonykterhet eller rattfylla har alkoholproblem. De ska erbjudas hjälp och behandling, stöd som inte går att tacka nej till, ska vara obligatoriskt.

Naturligtvis är ett annat viktigt steg i att minska antalet döda och skadade i trafiken att bygga bort och göra olycksdrabbade vägar säkrare. Det gäller inte minst de något mindre vägarna, de kurvigare och smalare vägsträckorna, där olycksstatistiken ligger högt. Det är på de vägarna mer pengar ska satsas, inte på skrytbyggen av idel breda säkra motorvägar i framföralt huvudstadens omgivningar.

Det är bra med tydliga mål men förutsättningarna för att nå målet måste också vara tydliga.

Färre fartdåar och färre rattfyllon skulle göra underverk!

Källa: ttela.se