Dubbdäck utgör hälsofara

2012-07-03 15:11

Bevisat: Dubbdäck utgör hälsofara

Mellan 30 och 40 stockholmare dör årligen på grund av dubbdäck. Däcken river upp giftiga partiklar ur asfalten – partiklar som kan orsaka blodproppar och hjärtinfarkter.

Dubbdäcksförbud, partikelfarlighet och dödsfall har varit en flitigt diskuterad fråga där forskare haft minst sagt delade meningar. Är de partiklar som rivs upp från asfalten direkt hälsofarliga eller inte? Nu har det kommit en ny studie från institutet för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet och här ges ett slutgiltigt svar på debatten.

Forskarna har undersökt dödsfall i samband med luftföroreningar i Stockholmsområdet. Det är första gången i världen som man direkt kopplar vägdamm med dödlighet.
– Partiklarna kan påverka hjärtrytmen och blodets koagulering. Därför ligger människor med hjärt- och kärlproblem i riskzonen för att påverkas av dem, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet och forskare bakom studien till dn.se

Värst är det på vårkanten. De bara vägarna slits av dubbdäcken, men väta gör att partiklarna som rivs upp binds kvar vid marken. När solen sedan kryper fram allt mer och vägarna torkar upp – så släpper partiklarna med dammet och vi andas in dem.

I Stockholm är det sedan ett par år tillbaka dubbdäcksförbud på och runt Hornsgatan. I Uppsala är det ett liknande förbud på Kungsgatan och Vaksalagatan, samma sak gäller i Göteborg på Friggagatan och Odinsgatan. Men i och med rapporten kan nu allt fler förbud komma att införas. Till dn.se säger Christer Johansson, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och medförfattare till studien:
– Vi måste minska användningen av dubbdäck för att kunna få ned partikelhalterna. I mellanstora städer som Linköping och Norrköping där det finns alternativa sätt att ta sig till jobbet borde liknande förbud införas.

 

Källa: Bytbil.com