Håller du hastigheten – sänker de försäkringen

2012-09-10 14:00

Kör lagligt och få rabatt på din försäkring. Forskningsprojektet ”Grönt ljus” visar att det går att stimulera bilförare till säkrare körning. Och förutom sparade tusenlappar för förare – ska upp till 40 liv om året kunna räddas.

Projektet som genomförts av Trafikverket, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Folksam samt SalusAnsvar visar att ekonomisk stimulans ger stor effekt. I Grönt ljus har cirka 250 privatbilister deltagit och med hjälp av GPS-utrustning har bilens hastighet i förhållande till vägens tillåtna hastighet mätts. Genom att hålla gällande hastighetsgräns kunde bilisterna få upp till 30 procents rabatt på sin försäkringspremie.
– Resultatet av försöket visar att den totala hastighetsöverträdelsen mer än halverades i testgruppen jämfört med kontrollgruppen. Om alla körde med liknande system skulle över 40 liv kunna räddas varje år och 300 svåra personskador undvikas, säger Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare Folksam i ett pressmeddelande.

Vill belöna gott beteende
Förutom minskad hastighet ska projektet ha medfört att koldioxidutsläppet minskat väsentligt. Bilförarna har i genomsnitt sparat cirka 3 000 kronor per år i lägre försäkringspremie samt sänkt bränsleförbrukning. Hela 90 procent av förarna fick sin premie sänkt på grund av sin körstil. I utvärderingen av projektet svarade 75 procent av testförarna att de skulle vilja ha en liknande försäkring framöver.
– Vi vässar Folksam för framtiden genom att utveckla en modern och mer rättvis bilförsäkring. Hittills har det varit svårt för försäkringstagarna att påverka sin premie. Kunskaperna från Grönt ljus kombinerat med modern teknik kommer göra det möjligt för oss att belöna kunder med säker körstil. Det kommer spara liv, ge mer pengar i kundens plånbok samtidigt som det är bra för miljön, säger Daniel Eriksson, produktchef Folksam

 

Källa: bytbil.com