Här fångas flest fortkörare av fartkameror

2012-07-05 21:18

Västra Götaland eller Stockholm kan ha landets mest fort­körande bilister.
Här finns sträckorna där flest fortkörare fångas av fasta fartkameror.
Listorna från rikspolisstyrelsen visar vilka sträckor flest kör för fort på i ditt län.


Polisens sektion för automatisk trafiksäkerhetskontroll, ATK, har presenterat statistik på var i landet flest personer kör för fort och registreras av fartkameror. Statistiken är hämtad under perioden januari till maj i år.
Enligt statistiken ligger den vägsträcka där flest kör för fort och bötfälls längs E20 mellan Hassle och Holmestad. Där har 1 389 personer åkt för fort och fastnat på fartkamerans bilder.
På landsväg 274 mellan Ladvik och Vaxholm i Stockholms län finns sträckan där näst flest åkt fast - 1 278 stycken.

Inte alltid påslagna
Fartkamerorna är inte alltid påslagna. När de slås på och hur ofta beslutas utifrån trafiksituationen. På sträckor där man märker att många åker fort, blir följden att kamerorna slås på oftare.
- Syftet är inte att ha kamerorna på dygnet runt och dränera bilisterna på pengar. Utan vi vill försöka hastighetssäkra sträckorna med så få utfärdade böter som möjligt, säger Anders Drugge sektionschef på ATK-sektionen i Kiruna och fortsätter:
- Har vi en hög trafikintensitet vet vi av erfarenhet att vi får in fler hastighetsöverträdelser på de sträckorna.
Färre fartsyndare
Sedan systemet med ATK-kameror (fasta kameror) infördes 2006 har antalet hastighetsöver­trädelser, det vill säga att bilisten kör minst sex kilometer i timmen över den maximalt tillåtna hastigheten, minskat med runt 20-30 procent, enligt Anders Drugge.

 

 

Källa: Expressen.se