Hastighetsslakten

2012-10-09 08:32

Tidningen Motor avslöjar: Sänkta fartgränser på 40 procent av vägarna - och dubbelt så många fartkameror

 

Under de kommande åren väntas den högsta tillåtna hastigheten sänkas på flera tusen mil svensk väg. För att bilisterna ska följa de nya hastighetsgränserna planerar Trafikverket att sätta upp tusen nya fartkameror.

Även om inga formella beslut ännu har fattats, kommer hastigheterna med största sannolikhet, enligt företrädare för Trafikverket som Motor har talat med, att sänkas på vägsträckor som tillsammans i längd motsvarar ett varv runt jorden, eller cirka 4 000 mil.
– Men det är inget som vi kan gå ut med officiellt. Det här är mycket känsligt, inte minst politiskt, säger en källa.
Bakgrunden till de svenska hastighetssänkningarna är bland annat:
EU har beslutat att antalet omkomna i trafiken ska halveras till 2020 räknat på antalet omkomna 2010. För svensk del innebär det en minskning från 266 till 133 personer per år. Ska Sverige klara EU:s krav måste säkerheten förbättras.
En väg ska ha den högsta hastighet som säkerheten tillåter. Höjs inte standarden på delar av det statliga svenska vägnätet måste hastigheterna sänkas om säkerheten ska kunna upprätthållas.
Regeringen har minskat på anslagen till att bygga om farliga vägar till mötesfria 2+1-vägar.

I rapporten ”Översyn av etappmål och indikatorer för säkerhet på väg 2010–2020” hävdar Trafikverket att den enskilt viktigaste åtgärden för att få ner antalet omkomna är hastighetssänkningar.
Framför allt handlar det om att sänka den högsta tillåtna hastigheten på många vägar från 90 kilometer i timmen till 80.
– Nästan alla 90-vägar som inte är eller görs mötesseparerade lär sänkas till 80, säger Claes Tingvall som är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
I dag finns det i Sverige ungefär 1 000 mil väg som inte är mötesseparerad och som har 90 kilometer i timmen som högsta tillåtna hastighet. De mest trafikerade avsnitten väntas under de kommande åren byggas om till 2+1-vägar.

På resterande delar lär den högsta tillåtna hastigheten sänkas. Listan här bredvid visar några av 90-vägarna som kan räkna med sänkt hastighet på åtminstone vissa längre sträckor.
Enligt experternas bedömning är det troligt att den högsta tillåtna hastigheten även sänks på drygt 200 mil landsväg som i dag har 100 km/h som maxhastighet.
– Det finns en del mycket lågt trafikerade vägar i framför allt Norrland som får behålla 90 eller 100 km/h som högsta tillåtna trots att vägarna inte blir mötesseparerade, säger Claes Tingvall.
Enligt Trafikverkets beräkning skulle en sänkning av den högsta tillåtna hastigheten från 90 till 80 km/h på utvalda vägar leda till att antalet omkomna i trafiken minskar med 22 personer per år.
Förutsatt att sänkningen kompletteras med fler hastighetsövervakningskameror. I dag finns det ungefär 1 100 utplacerade på det svenska vägnätet.
– Vi räknar med att antalet kommer att fördubblas fram till 2020, säger Claes Tingvall.
Att göra 90-vägar till 80-vägar är långt ifrån de enda planerade hastighetssänkningarna. Många 70-vägar väntas inom de närmaste åren skyltas om till 60-vägar. Ett stort antal 50-vägar lär graderas ner till 30- eller 40-vägar.
I dag är 70 km/h den vanligaste högsta tillåtna hastigheten på det cirka 10 000 mil stora statliga vägnätet. Enligt experter på Trafikverket som Motor har talat med är det troligt att en stor del av 70-vägarna på sikt får 60 km/h som högsta hastighet.

Får inga vägar höjd hastighet?
– Jo, i första hand de som byggs om till 2+1-vägar, säger Claes Tingvall.

Är det realistiskt att halvera antalet döda i trafiken till 2020?
– När det gäller dödade bilförare och passagerare kan jag garantera en halvering. Av de 266 personer som dödades i vägtrafiken 2010 satt ungefär 170 i bilar. 2020 kommer antalet vara nere på 50–60 per år tack vare mer mötesseparation och bättre fordon. Det är svårare att få ner dödstalen när det gäller mc-förare, cyklister och fotgängare, säger Claes Tingvall.

 

Källa: www.motormannen.se