Studie: Vajerräcken är inte farligare

2012-07-10 14:50

Vajerräcken är inte farligare för mc-förare än andra stålräcken. Det framgår av en ny studie som Folksam låtit göra och därmed har försäkringsbolaget slagit hål på en seglivad myt.

Redan 2009 visade en studie från VTI att vajerräcken har ökat trafiksäkerheten och minskat antalet omkomna för såväl personbilar som mc. För personbilar har vajerräcken minskat antalet döda med 75-80 procent på 2+1-vägar och antalet omkomna mc-förare har minskat med 40-50 procent.

Men trots det har det funnits en myt om att vajrarna kan vara livsfarliga för motorcyklister.
– Den allmänna uppfattningen har hittills varit att vajerräcken är farligare för mc-förare än andra räcken. Vår studie visar att det inte stämmer. Andelen dödade och svårt skadade ligger på samma nivå vid kollision med alla typer av stålräcken, inklusive vajerräcken, säger Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam.

Studien har genomförts av Folksam i samarbete med Trafikverket och Vectura och det framgår att vajerräcken inte sticker ut när det gäller hur farliga de är för mc-förare – alla stålräcken är lika farliga.

Stor risk för skada – oavsett typ av räcke
Underlaget för studien är alla polisrapporterade mc-olyckor under perioden 2003-2010. Resultatet visar att risken för en mc-förare att dödas eller skadas svårt vid kollision med ett stålräcke är cirka 50 procent, oavsett vilken typ av räcke det handlar om.
– Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder och frågan om vajerräcken är något som engagerar många mc-förare. Det finns fortfarande mycket att göra för att öka trafiksäkerheten för mc-förare. Vår studie visar på behovet av att fortsätta förbättra alla sorters räcken. Ett exempel är Trafikverkets nystartade försök med motorcykelvänligare vägräcken med underglidningsskydd, säger Matteo Rizzi.

Hela studien kommer att presenteras vid en internationell trafiksäkerhetskonferens efter sommaren.

 

Källa: Bytbil.com