Trafikverket vill sänka farten

2012-06-26 13:47


Trettio liv skulle kunna sparas. Trafikverket vill ta bort 50-, 70- och 90-sträckor och istället ha lägre hastighetsbegränsning på de berörda sträckorna.

De klassiska hastighetsskyltarna 50, 70 och 90 kan snart vara ett minne blott. En utvärdering som Trafikverket gjort på regeringens uppdrag visar att antalet trafikdöda skulle minska om hastighetsgränserna sänks. Samtidigt minskar vägbuller och koldioxidutsläpp.
– Färre fartgränser gör trafiksystemet mer överskådligt och kan bidra till att nå trafiksäkerhetsmålen samtidigt som det rätt genomfört inte behöver komma i konflikt med tillgänglighetsmålet, säger Trafikverket ställföreträdande generaldirektör Lena Erixon i ett pressmeddelande.

Trafikverket föreslår att de nya hastighetsgränserna istället ska vara på 30, 40, 60, 80, 100, 110 och 120 kilometer i timmen. Enligt undersökningen skulle den sänkta hastigheten från 90 till 80 km/h innebära en två minuters längre restid – samt att en majoritet av bilisterna är för en sådan sänkning.

Om nu myndighetens utvärdering blir verklighet kommer 50-skylten att fasas ut under fem år. 70- och 90 skyltarna skulle det ta tolv år att förpassa till skräphögen.

 

Källa: Bytbil.com