FAQ Swedect Trafikassistent

Trafikassistenten låser sig och går inte att stänga av:

Trolig felorsak: För lite ström till enheten. Vid kortare körningar så hinner inte enheten laddas upp tillräckligt för att erhålla både drift samt laddning till det inbyggda batteriet.

Åtgärd: Gör en reset av enheten på baksidan i det övre högra hörnet finns ett litet hål använd ex. ett gem och tryck försiktigt in gemet ihålet. Nu kommer enheten att stängas av för att starta enheten igen tryck in strömbrytaren.

OBS!!! Se till att enheten får ständig ström. Kontrollera att cigg uttaget i bilen inte ligger på tändningen.