T-Track Elektronisk körjournal

Automatisk loggning av det du behöver i realtid såsom körjournal.
Demosida: 

https://tmobilteknik.fm-track.com


Användarnamn: demodemo3

Lösenord demo123 

 

T-TrackAutomatisk körjournal

Alla med tjänstefordon vet vilket jobb och tid det krävs för att fylla i en komplett körjournal manuellt.
Ofta sitter man några dagar i efterhand och fyller i sina resor.
Vår körjournal sköter sådant automatiskt åt dig! T-Track tar in mätarställning, kalkylerar GPS data, noterar färdvägar, arbetsuppdrag, tidpunkter osv. Körjournalen skapar allt för skatteverkets nödvändiga information enligt deras rekommendation.
Den senaste informationen om dina fordon.
I kartmodulen kan du se den exakta positionen för dina fordon och objekt och när som helst se aktuell hastighet och färdriktning.

Färdväg

Med ett klick följer du den färdväg som fordonet använder sig av just nu. Alternativt anger du datum och tid för ett tillfälle bakåt i tiden som du vill granska. För tydlighetens skull är start, stopp och delmål markerade i olika färger på kartan. Allt för att skapa en snabb överblick.
Uppspelning av färdväg
Med den integrerade uppspelningsfunktionen återspelar du snabbt dina fordons aktiviteter direkt på kartan. Se fordonens färdväg, hastighet, bränslenivå, status för tändning och extrautrustning mm. Allt sker mycket enkelt med den intelligenta Playback funktionen.

Hanteringen

Allt sköts genom en webbaserad programvara som styr och kontrollerar samtliga av våra produkter och tjänster. Systemet är modulbaserat och lätt tillgängligt via internet för alla våra kunder.

Varje användare loggar in med sitt eget användarnamn och lösenord och kan sedan följa sina enheter ”live” på en elektronisk karta.

Tekniken

T-Track består av en GPS enhet samt en GPRS enhet som är inkopplad mot vår server.
Monteringen och inkoppling av enheten görs normalt på några minuter.
Enheten monteras dold under exempelvis instrumentbrädan.
Vid leverans så är alla inställningar gjorda.
Efter att enheten är monterad så är det bara till att tuta och köra.

Regler

Vad säger Skatteverket?
Mer information finner du här!

Vad skall man tänka på som företagare?


Körjournalen har inbyggt integritetsskydd, men man som företagare alltid skall informera anställda och fack om anledningen till varför en elektronisk körjournal skall införas.

Läs mer om Datainspektionens riktlinjer för integritetsskydd för den anställde vid användande av GPS Körjournal:

Information om PUL och integritetsskydd – länk till Datainspektionen

T-Track abonnemang tillkommer med 119:- Exkl. moms per mån. I abonnemanget ingår SIM kort, datatrafik samt server kostnader.

Vi har även en Körjournal utan månadskostnader, Swedect Trafikassistent.
Läs mer om den här