Fartkameravarnare för trafiksäkerhetskameror

 FartkameraVisste du att över 100 liv per år skulle sparas om alla höll hastighetsgränserna i Sverige? Hög hastighet har tveklöst störst betydelse för hur allvarlig en trafikolycka blir och hur stora konsekvenser den innebär för alla inblandade.

Fartkamerorna i Sverige är inte utplacerade för att sätta dit fartsyndare, de finns där för att hjälpa oss att hålla hastigheterna på våra vägar! Varje fartkamera föregås därför av en tydlig fartkameraskylt. Det är dock inte alltid lätt att notera dessa skyltar. Fartkameravarnare är då ett riktigt bra hjälpmedel.

I Sverige och flera andra länder kan endast föraren av en bil lagföras för en överträdelse (detta kallas även för föraransvar). För att tillräcklig bevisning skall kunna uppnås behövs en tydlig bild där både föraren till fordonet och fordonets registreringsnummer är väl synligt.

Fartkamerorna i Sverige håller mycket hög kvalitet och bra bilder med stor skärpa kan fotograferas även nattetid. Alla trafiksäkerhetskameror innehåller kamerautrustning - rykten som säger att vissa fartkameror är tomma skal stämmer alltså inte. Alla fartkameror är dock inte i bruk samtidigt.

Läs mer på undersidorna:

Wikango Max Navirad Trafikassistent LIGHT Navirad 3G Smart Mirror Navirad Roadbox Wikango 600

Övrig information: