FAQ Trafikassistent

Det kan vara flera orsaker till att Trafikassistenten visar fel hastighet. Trafikverket, som tillhandahåller databasen till Trafikassistenten och vi, vill självklart att allt blir så rätt som det bara är möjligt. Därför är vi tacksamma om vi får era felrapporter med information om var någonstans felet sitter.

Möjliga orsaker:

Trafikverket gör idag bedömningen att deras databas är 98-99% korrekt.

T-Mobilteknik uppdaterar och kontrollerar databasen regelbundet. 

Dock kan vi inte garantera att alla hastighetsavvikelser på vägarna eller hastighetskameror finns med i databasen, då det kan förekomma förändringar eller satellitskugga från GPS.

Swedect Trafikassistent är en trafiksäkerhetsprodukt som skall hjälpa fordonsförare att köra trafiksäkert. Att hålla rätt hastighet är just en del av trafiksäkerheten. Vid användande av Swedect Trafikassistent är det dock föraren som har ansvaret för att gällande hastighet hålls.

Vare sig tillverkare, importör eller återförsäljare av Swedect Trafikassistent tar ansvar för eventuella fortkörningsböter som förare kan få.