Transport Management System

Transport Management System

System för att planera och optimera rutter, dela automatiskt order, spåra fordon i realtid. Systemet kräver inte någon stor initial investering, anpassar sig flexibelt till mycket sofistikerade affärslösningar och enkelt integreras med ditt företags användningslösningar.

Huvud funktioner:

Beräkning av lönsamheten av rutter
Redovisning och kontroll
Jämförelse av planerad och faktisk körningar.
Automatisk Beställnings Tilldelning
Kommunikation med förare genom smarta lösningar
Automatisk ruttoptimering
Övervakning  i realtid
Webbtjänster integration med orderhantering och lagerbokföringsprogram

Schemaläggning motor, med hänsyn till färdskrivaren och bränslenivån i tanken