Wikango 700

 Nyhet Wikango 700 Fartkamervarnare

Wkango 700 med inbyggt batteri som bland annat snabbar upp start sekvensen. Värnar om trafikanternas säkerhet och hjälper dig till rätt hastighet i rätt tid. . Med en inbyggd 12-kanalers satellitmottagare beräknar den din position varje sekund och kan därigenom räkna ut fordonets hastighet som syns på skärmen.

Wikango 700 jämför hela tiden din position med den inbyggda databasen för att se om det finns lagrade platser framöver. Tack vare en högklassig 3 koordinaters anti-falsk-larms teknologi, så kan du vara säker på att den larmar vid rätt tidpunkt och avstånd.

Wikango 700 vet i vilken riktning du kör tack vare GPS-teknologi. När du närmar dig en fartkameravarnare eller annan lagrad plats ger den ifrån sig såväl ljudsignal som visuell information om hastighet och avstånd.

Wikango 700 kan du själv lägga till och lagra egna platser i minnet genom enkla knapptryckningar; tex skolor, viltstråk, farlig vägsträcka och där du anser att en påminnelse är på sin plats.

700 av WIKANGO: praktiska och viktiga funktioner700

LADDA NED BROSCHYR

Wikango 700: Specifikation

Innehåller: